به اطلاع مشتریان گرامی میرساند مشابه پارچه آتلانتا پارچه نوردبای میباشد.برای جستجو عنوان یا کد پارچه را در کادر زیر وارد کنید.

کــالــــاهــای یـافـت شــده در دسـتـه "کالیته"

کالیته انزو ENZO
2,350,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته روبین طرح { ترکیبی با جری و هرمس } RUBEN
1,900,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته جنسیس - مانولا { ماهوت ساده }
1,800,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری ژورا 501 JURA
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری فولویا FULVIA
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری دیور
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری بارون
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری باتون { ترکیبی با آتن } BATON
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری براندو BRANDO { چرم مصنوعی }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری برو BERO { فیلامنت برجسته لوزی }
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری بروکس
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری بلـانکا { مخمل پوست ماری }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری بلیز BELIZE
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری بندیس
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری بوم BOOM { شنل پتینه }
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری ادگار { ترکیبی با جنسیس } EDGAR & ARTHUR
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری اروس
1,350,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری استلـا STELLA { کنفی سایه دار }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری اسنیک { ترکیبی با براندو } SNAKE
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری اسوالد OSWALD { فیلامنت پوست ماری }
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری امیلیا EMILYA
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری النا { ترکیبی با هکتور و هانزو } ELENA
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری اودتا
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری اوانی { ترکیبی با آلیس } EVANI
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری اوپرا { ترکیبی با آوستا و هانزو } OPERA
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری ایندرا INDRA { فیلامنت قابی }
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری راسو
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری رزا ROSA
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری رزالین { ترکیبی با لینا } ROSALIN
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری رنزو
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری روبین
930,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری روما ROMA { مخمل طرح چرم پتینه }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری ریلاکس RELAX { کریستال شنل }
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری ریکاردو { ترکیبی با لارسن } RICARDO
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری جری JERY { چرم پارچه برجسته }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری جنسیس GENESIS { ماهوت ساده }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری جنوا { ترکیبی با براندو } JENOVA
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری جوی فول
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری جینا { ترکیبی با بلیز } JINA
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری آدونیس ADONIS { چرم سوئیت سایه دار }
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آردین ARDYN { چرم پارچه برجسته }
1,850,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آرتور
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آرگوس ARGUS { طرح چرم رگه دار }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری آسل ASEL { شنل لوزی }
2,750,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آتلـانتا ATLANTA{ پرزدهی دارد }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری آتن ATHEN { شنل ساده }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری آژاکس
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آگاتا { ترکیبی با آلیس } AGATA
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آماتیس AMATIS { چرم پارچه تکسچر دار }
1,550,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آلدریک { ترکیبی با روما و استلا } ALDRIK
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری آلبری
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری آلتینو ALTINO {مخمل برجسته }
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آلن { ترکیبی با کنزو } ALEN
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری آلپ ALP { مخمل طرح ابر و بادی }
1,450,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آلیس ALIS { شنل آنتیک }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری آلفا ALFA
650,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری آکاج
2,490,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آناکوندا ANACONDA { پوست مدیترانه ای }
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
2
کالیته آبشاری آنجل
2,350,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری آوانوس AVANOS { سوپر شنل مدیترانه ای }
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آوستا
1,650,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آپریل - جولای
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آیزن
590,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری آفرودیت Aphrodite { مخمل شاین دار }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری ساره { ترکیبی با براندو } SARE
2,450,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری سالدا { ترکیبی با لارسن و تندر } SALDA
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری ساپینو SAPINO { فیلامنت آینه ای چهارخونه }
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری سافیرا { ترکیبی با آتن } SAFIRA
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری سنس { ترکیبی با نوردبای } SENSE
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری سوفیا SOFIA { پلی استر حصیری }
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری تانگو TANGO { مخمل افکت دار }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری تایگرز { ترکیبی با براندو } TIGERS
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری تسلـا TESLA { چرم هاله دار }
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری تندر TENDER { شنل زمینه شاینی }
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری ژورا 301
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری ژورا 401 { ترکیبی با آردین } JURA
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری گالـاردو GALARDO { چرم کابوئی }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری گرند GRAND { اسلیمی شاینی }
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری ماربلا MARBELLA { سوپر شنل استوایی }
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری مارماریس { ترکیبی با آفرودیت و تندر } MARMARIS
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری مارینا { ترکیبی با هانزو و آلپ } MARINA
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری ماریو MARIO { چرم پارچه سایه روشن }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری ماکسیموس MAXIMUS { فیلامنت تکسچردار شاینی }
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری مانولـا MANOLA { آکریلیک کنفی }
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری ملورین MELORYN { ایپک شنل دورو فوق العاده لطیف }
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری میلاگوس MILAGOS { شنل فیلامنت مواج }
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری میلتون
1,950,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری لاته
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری لاگونا { ترکیبی با براندو و ملورین } LAGUNA
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری لاهی
1,280,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری لروی LEROY { مخمل براق افکت دار }
1,750,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری لئو LEO { افکت دار کلاسیک }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری لسر LEATHER { فیلامنت سه بعدی }
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری لوسیانا
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری لوک LUKE { راه راه زمینه مخملی }
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری لـارسن LARSEN { مخمل طرح دار }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری لـاکچری LUXURY
590,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری لیبرتیLIBERTY
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری لینا LINA { بافت مخملی }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری کاسارس { ترکیبی با کومو و آفرودیت } CASARES
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری کاستاریکا COSTARICA { چرم پارچه اکسپرسیونیسم }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری کامرون CAMERON { فیلامنت شنل طرح پتینه }
2,250,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری کامفورت { ترکیبی با آردین } COMFORT
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری کاوانی { ترکیبی با آفرودیت } CAVANI
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری کاپرا 106
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری کاپرا 606
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری کایمن
2,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری کنزو KENZO { پلی استر حصیر باف }
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری کومو COMO { مخمل ساده شاینی }
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری ناپولی { ترکیبی با ملورین } NAPOLI
2,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری نایک NIKE { نوبوک }
649,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری نکست NEXT { شنل ریز انتزاعی }
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری نوردبای { ترکیبی با سنس } NORDBY
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری چورون { ترکیبی با آفرودیت } CHEVRON
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری نیس { ترکیبی با لروی و آفرودیت } NICE
1,000,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری نیوجرسی
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری نیوکشمیر
590,000 ریال
طــرح: کالیته
کالیته آبشاری هارمونی HARMONY { چرم نقطه دار }
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری هانزو HANZO { چرم پارچه رگه دار }
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کالیته آبشاری هانزو اکو HANZO ECO { چرم پارچه رگه دار }
1,000,000 ریال
نــامــوجــود
کــالــــاهــایی کـه قـبـلـــا دیــده ایــد.

در ایـنـجـا پـارچــه هــای رومـبــلی که بـازدیــد کـرده ایــد را میـتـوانـیــد بـبـینیــد.
فـعـلـا کـالـایی در لـیـسـت فــوق قــرار نـدارد.

اپـلـیـکیـشــن لــارامـب را از لینک زیـر دانـلــود کـنـیــد.


دانلود با لینک مستقیم
لـارامب: فروشگاه پارچه رومبلی

شــبـکــه هــای اجــتمــاعی

لـارامب: فروشگاه پارچه رومبلی      لـارامب: فروشگاه پارچه رومبلی

شــمــاره واتــس اپ برای سوالـات فنی سایت: 09129722073

شــمــاره واتــس اپ برای انتقادات و شکایات: 09129722077

شــمــاره واتــس اپ برای طراحی، کارشناسی، مشاوره پارچه و سفارشات کالیته: 09129722074

فروشگاه مرکزی: تهران، یافت آباد شرقی، خیابان شاندیز، خیابان آقانوری، پاساژ مروارید، پلـاک 4
تلفکس: 02166221522


فروشگاه مرکزی یافت آباد


logo-samandehi

بازدید امروز: 601
بازدید ماه: 601

مجموعه فروشگاه های لـارامب در زمینه عرضه انواع پارچه های مبلی به صورت خرده و عمده و ارسال آن به سـراسـر کشور فعالیت میکند.

فروشندگان پارچه های مبلی در سـراسـر کشور و همچنین تولید کنندگان محتـرمـ مبلمان خانگی میتوانند اقلـامـ مورد نظر خود را در میان طیف وسیعی از کالـاها به صورت حضوری در شعب مجموعه و اینتـرنتی جستجو کرده و سفارش دهند.

نشانی فروشگاه مرکزی: تهران، یافت آباد شرقی، خیابان شاندیز، خیابان آقانوری، پاساژ مروارید، پلـاک 4

اپلیکیشن لـارامب را از لینک زیر دانلود کنید.